perlynadon@gmail.com +38050 773 7878 Понеділок - П'ятниця 8.00 -16.00

ПРОЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Проект модернізації та розвитку Комунального підприємства «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини». «Розвиваюча педагогіка оздоровлення, здоров’язберігаючих, здоров'явідновлюючих технологій, реабілітації фізичного та психічного здоров'я дитини»

Агресія проти держави Україна , а саме захоплення АР Крим, часткова окупація окремих міст та населених пунктів Донецької та Луганської областей, і пов’язані з цим бойові дії в рамках проведення антитерористичної операції на вищезгаданих територіях призвели до значного погіршення соціально-економічного становища, психолого – емоційного й фізіологічного стану здоров’я та суттєвого пониження життєдіяльності населення держави.
Все це несе в собі негативні фактори щодо погіршення здоров’я української молоді, дітей та підлітків (особливо соціально – незахищених категорій), рівень захворюваності яких набуває значних масштабів на загальнодержавному рівні і не може бути поза межами уваги органів державної влади та місцевого самоврядування, які мають приділяти особливу увагу їх оздоровленню, відпочинку та реабілітації.

ПРОЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Перспективний проект розвитку Комунального підприємства обласного дитячо – молодіжного санаторно-оздоровчого комплексу «Перлина Донеччини» передбачає собою процес модернізації матеріально-технічної бази та удосконалення педагогічно-виховної роботи установи. Особливу увагу пропонується приділяти реабілітації та оздоровленню підростаючого покоління із зони АТО,

потенційно – обдарованих та соціально – незахищених категорій,  та соціалізації і адаптації дітей і підлітків з особливими  потребами   в  середовищі звичайних однолітків, з якими  вони перебувають в комплексі. Даний проект передбачає цілорічний цикл діяльності закладу з кінцевою метою переходу на самоокупну діяльність сучасно розвинутого підприємства, вся діяльність якого буде вибудовуватись відповідно до Програми «Розвиваюча педагогіка оздоровлення, здоров’язберігаючих, здоров’явідновлюючих технологій, реабілітації фізичного та психічного здоров’я дитини».
Вона вирішує такі питання:
– всебічне медичне обстеження фахівцями;
– різностороннє психолого-педагогічне дослідження (виявлення здібностей до гуманітарних, точних, технічних, художніх, музичних, спортивних та ін. здібностей) з наданням карти обстеження для подальшого розвитку;
– проведення спеціалізованої корекційної роботи з дитиною в напрямку розвитку виявлених здібностей;
– доступне дієтичне та планове харчування;
– реабілітаційна психологія та цілий комплекс оздоровчо-виховних заходів для дітей з особливими потребами та із зони АТО;
– обов’язкове проведення в процесі оздоровлення курсу вивчення азів виживання в екстремальних умовах з використанням навчальних елементів Міжнародної скаутської академії, з наданням документу про його проходження;
– проведення майстер-класів різних напрямків із залученням видатних фахівців (спортивний, туристичний, театральний, музичний, хореографічний, художній, науковий та ін. напрямки)
– облаштування майданчика з різноманітними перешкодами і ін.
Як зазначено у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, перспективним завданням оздоровлення та розвитку дітей і підлітків є формування здоров’язбережувальної компетентності, здорового способу життя, як складової позитивної Я-концепції (виявлення самосвідомості, яка становить собою динамічну систему уявлень людини про себе) особистості громадянина України.
З метою успадкування духовних надбань, виховання моральної відповідальності та підвищення національно-патріотичного духу дитини на початку та при кінці дня проводити урочистий збір під державним прапором з виконання національного гімну України.
Збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління є одним із головних завдань держави, сім’ї та самої дитини.

Програма
іноваційних методів ранього виявлення та розвитку самосвідомості, здоров’язберігаючих, здоров'явідновлюючих технологій і реабілітації фізичного та психічного здоров'я дитини

Мета: впровадження дієвого механізму раннього виявлення та розвитку самосвідомості та особистих схильностей, супроводу здоров’язберігаючих та здоров’явідновлюючих технологій через постійний моніторинг діяльності  українських, європейських та світових дитячих закладів оздоровлення і відпочинку та інших установ, використовуючи інноваційні  форми  відновлення здоров’я та розвитку особистості дитини.

Мета: впровадження дієвого механізму раннього виявлення та розвитку самосвідомості та особистих схильностей, супроводу здоров’язберігаючих та здоров’явідновлюючих технологій через постійний моніторинг діяльності  українських, європейських та світових дитячих закладів оздоровлення і відпочинку та інших установ, використовуючи інноваційні  форми  відновлення здоров’я та розвитку особистості дитини.Короткострокові цілі програми: – формування культури здоров’я, як частини загальної культури людини, привчати кожну дитину з раннього віку цінувати, берегти і зміцнювати своє здоров’я, бути особистим прикладом, демонструвати здоровий спосіб життя;- виховувати майбутнє здорове покоління розвинутим  не тільки фізично, а й особистісно, інтелектуально та духовно; – створення комфортних умов для перебування  та здійснення оздоровчих процесів для дітей з особливими потребами у звичайному оздоровчому центрі;- надання  всім дітям психолого-педагогічної підтримки та супровід шляхом створення ситуації успіху;- створити систему підбору, підвищення кваліфікації медичного, психологічного, педагогічного  персоналу;- впровадження нових форм та інноваційних метод  діяльності закладу;  – забезпечити якісне, калорійне, збалансоване харчування з  перспективним меню  та дієтичне харчування;Довгострокові цілі програми:- проведення капітального будівництва їдальні з облаштованим залом для дітей з особливими потребами на території філії «Червона гвоздика»;- добудова  глядацького залу в Палаці творчості; – реконструкція їдальні в філії «Донецьке орлятко»;- переобладнання  наявних спальних корпусів , із створенням  в них умов для перебування дітей з особливими потребами; – ремонт господарських та інших споруд, які цього потребують; – обладнання спеціалізованої, психологічної вітальні та придбання меблів  для проведення корекційно-педагогічної  роботи  та створення зони комфорту  для дітей з особливими потребами; – створення цілісної системи санаторно-лікувальних послуг, з наявністю відповідних лікарів-фахівців, педагогів, психологів, тренерів в рамках введення інноваційних форм та методів роботи;- придбання додаткового та оновлення наявного обладнання та інвентарю   для нових форм організації дозвілля (самокати, велосипеди, картинги та ін.);  – перебудова та модернізація змістовної частини діяльності підприємства КП ОДМСОК «Перлина Донеччини», перезавантаження системи його роботи на більш високий, загальнодержавний  рівень економічної стабільності з перспективою  фінансової незалежності  від обласного бюджету.

Подальший розвиток та модернізація установи обумовлена наступними підпрограмами:
1. «Від здоров’язберігаючих, здоров’явідновлюючих технологій до реабілітації фізичного та духовного здоров’я»;
2. «Розвиватися, щоб вижити. Технологія маркетингу «4Р».

3.1 Основні принципи на яких базується програма:
– Національно-патріотичне, морально-екологічне, духовне виховання особистості дитини.
– Створення і закріплення цілісного позитивного психосоматичного стану при різних видах та обставинах життєдіяльності дитини.
– Формування та розвиток осмисленої моторики.
– Формування у дітей здатності до співпереживання.
– Зміцнення здоров’я дитини, адаптація її в суспільстві,
– Принцип збереження здорового покоління нашої держави.
Ключовий принцип оздоровчо-розвивальної роботи з дітьми – індивідуально-диференційований підхід.
Виходячи з даних характеристик, здоров’я і цілісність організму можуть і повинні стати точкою докладання зусиль медичних працівників, психологів та педагогів.
– Здорова дитина розуміється як ідеальний зразок і практично досяжна норма дитячого розвитку.
– Здорова дитина розглядається в якості цілісного тілесно-духовного організму.
– Оздоровлення – це комплекс лікувально-профілактичних заходів, та форма розвитку, розширення психофізіологічних можливостей дітей. Іншими словами, “охорона здоров’я” – це сенс та розвиток організму дитини.

«Розвиваюча педагогіка оздоровлення, здоров’язберігаючих, здоров'явідновлюючих технологій, реабілітації фізичного та психічного здоров'я дитини»

Чемпион и Герой Украины – в гостях у ребят из «Перлини Донеччини»

Кто из ребят не мечтает о больших и громких победах? Кто не хочет стать успешным и знаменитым? Нет таких! «Я хочу!», «Я добьюсь!», «У меня все получится!» – с такой уверенностью живут сегодня многие школьники.
Очень хорошо, что у них такой настрой. На то она и молодость, чтобы дерзко поднимать жизненную планку на заоблачную высоту. А если в этих устремлениях тебя поддерживает шестикратный чемпион, орденоносец, Герой Украины? Тогда твоя мечта юности получает еще больше шансов быть воплощенной в жизнь.
… Приглашение приехать в областной молодежный санаторно-оздоровительный комплекс «Перлина Донеччини» и пообщаться с ребятами, которые там сейчас отдыхают, Виктор Смирнов принял с большим удовольствием: «Мне есть о чем рассказать детворе. Пусть знают, как нужно уметь работать на свою мечту, какой нелегкой дорогой мы идем к спортивным победам».
По пути в Святогорск мы ведем с ним разговор на разные темы. Но, конечно, больше говорим о спорте: о спортивных достижениях на международной арене и о том, как приобщить к регулярным занятиям спортом как можно большее количество детворы.
По всему видно, что у него – многократного чемпиона Паралимпийских игр по плаванию, Героя Украины, полного кавалера ордена «За мужество», кавалера ордена «За заслуги» третьей степени, Заслуженного мастера спорта Украины по плаванию, депутата Славянского горсовета – искренне болит душа о детях. Наверное, это потому, что сам он уже входит в «возраст зрелости» – свой «тридцатник» Виктор Смирнов отметил год назад. А, быть может, еще и потому, что его чувства и ощущения по силе порой превосходят ощущения тех людей, которые воспринимают мир широко открытыми глазами: у незрячих так бывает часто…
«Я покажу детям свои медали, расскажу им о том, что нужно ставить перед собой, казалось бы, недостижимые цели. И настойчиво, несмотря ни на что, идти к своей мечте – шаг за шагом преодолевая препятствия…»,- подытоживает он наш разговор.
В машине с нами едут друзья Виктора Смирнова: славянские тренеры по плаванию Андрей Бирюлин и Денис Велигура. Виктор пригласил их поехать с нами в «Перлину Донеччини» с практической целью: провести в лагере «уроки плавания». Друзья сразу же согласились, хотя и день выходной, и жара в минувшую субботу была такая, что проведение урока у воды (а не в воде!) было похоже на пытку…
«Сколько времени вы сможете задержать дыхание под водой?»
Встречи Виктора Смирнова с ребятами, которые отдыхают сейчас в оздоровительном комплексе «Перлина Донеччини», проходили в кинозале. Помещение небольшое. Больше двух отрядов вместить в нем не реально. А если учесть, что встречи продолжались минут по сорок и что в «Перлині» сегодня 18 отрядов… Поэтому пообщаться с прославленным спортсменом, конечно, смогли далеко не все желающие. Хотя интерес к именитому гостю у детворы, судя по их реакции на рассказы Виктора Смирнова, был большим.
После просмотра видеорепортажа, сделанного во время Паралимпийских игр в Лондоне, где Виктор Смирнов завоевал золотую медаль, ребята засыпали гостя вопросами: «Что вы чувствовали после победного заплыва?», «Какие ощущения были у вас, когда в вашу честь звучал Гимн Украины?», «Каким был размер премии за победу?» и.т.д. Были и неожиданные вопросы. Например, «Сколько времени вы сможете задержать дыхание под водой?».
Прозвучал вопрос и о том, как Виктор Смирнов потерял зрение. «Мне было девять лет. Мы с друзьями играли с петардами. Они взорвались…Зрение спасти не удалось…»,- честно ответил Виктор.
… На столе перед гостем лежали все главные медали Виктора Смирнова, которыми отмечены его спортивне заслуги за почти два десятилетия. Их, эти медали, в конце встречи имел возможность подержать в руках каждый желающий.
Желающих было много. Как и тех, кто хотел получить от чемпиона автограф, сфотографироваться с ним. Отказа не было никому…
… А в это время Андрей Бирюлин и Денис Велигура на берегу озера проводили уроки плавания. Кстати, оказалось, что примерно десять процентов ребят либо вообще не умеют плавать, либо только то и умеют, что так-сяк держаться на воде…
«Сразу видно, что бассейн посещают не многие из ребят, а жаль,- сокрушается Денис Велигура. – И это – вина родителей, которые не понимают, насколько важно научить ребенка плаванию. Часто такие родители и сами не умеют плавать. И эта «боязнь воды» передается их ребенку».
– С какого возраста нужно приводить ребенка в бассейн?
– Сразу после детского садика. Конечно, далеко не каждый из тех, кто посещает бассейн, будет заниматься спортивным плаванием. Но очень важно, чтобы ребенок научился не только держаться на воде, но и освоил разные стили плавания. Нужно уметь плавать грамотно!
… Подобные встречи с детворой оздоровительного комплекса «Перлина Донеччини», уроки плавания, по словам Виктора Смирнова, он планирует провести здесь и в следующей оздоровительной смене. И это притом, что он сейчас усиленно готовится к новым стартам: в конце сентября-начале октября в Мехико (Мексика) состоится Чемпионат мира среди спортсменов с нарушением зрения, поражением опорно-двигательного аппарата. В состав сборной команды Украины включен и Виктор Смирнов.